ToppBild

ToppBild

Start
Miljön
Ansökan

Stiftelsen Ungdomens väl


Stiftelsen


Stiftelsen är registrerad vid Länsstyrelsen i Stockholm och har till ändamål att arrangera sommarvistelse för barn på Hysseberga barnkoloni.

Stiftelsens styrelse ska bestå av högst 15 ledamöter.
Högst 1 styrelsepost ska, efter överenskommelse, kunna erbjudas till 1 sponsor/finansiär, dock sammanlagt högst 3 poster.
Den styrelseledamot som även är medlem i Lions ska vara berättigad att erhålla ersättning för kostnader, dock ej för nedlagd tid eller tidsspillan.

GDPR, Klicka på bilden för att förstora texten

Ordförande

Stig Lundqvist
Sutarvägen 4
815 45, Tierp
Mobil tel: 070-792 3444

Styrelseledarmöter

Bo Hägerström, Tierp
Mobil tel: 073-027 16 10

Inge Jansson, Tierp
Mobil tel: 073-805 09 86

Sören Lundkvist, Hållnäs
Telefon:

Birgitta Forsén, Tierp
Mobil tel: 070-2634535 ​

Lotta Carlberg
Mobil tel:


Denna Web plats egendom tillhör Stiftelsen Ungdomens Väl. Kontakta: hysseberga@hysseberga.se