ToppBild

ToppBild

Start
Miljön
Ansökan

Ansökan

AnsökningsblankettKopiera ner Ansökningsblankett till din dator

Ansökan skickas till:
Hysseberga Barnkoloni
c/o Inge Jansson
Fågelvägen 32, 815 44 Tierp

Eller via mail till:
inge.jansson.tierp@gmail.com

Deltagaravgift

Avgiften för 1 veckas kolonivistelse räknas ut efter hushållets/familjens sammanlagda bruttoinkomst per månad:

Månadskostnad
Upp till 15.000:-
15.001:- - 22.000:-
22.001:- - 30.000:-
30.001:- - 40.000:-
40.001:- - 50.000:-
50.001:- och över
Avgift
0
750:-
1.250:-
1.750:-
2.250:-
3.000:-
Vad räknas som inkomst?
Den inkomst som avgiften grundas på är först och främst bruttoinkomst, dvs lön innan skatten dragits. Som inkomst räknas också: Sjukpenning, omskolningsbidrag, arbetslöshetsersättning. Familjebidrag ( ekonomisk hjälp vid värnplikt/militärtjänstgöring). Pensionsförmåner, bidragsdel av statligt studiemedel, underhållsstöd, regelbundna bidrag från stiftelser och fonder, ränteinkomster över 800:-/år för samtaxerade och 400:-/år för ensamstående, fosterbarnsersättning (omkostnadsdelen frånräknas).

Som inkomst räknas inte: Barnbidrag, bostadstillägg, socialhjälp, lånedelen av statligt studiemedel, invaliditetsersättning, vårdbidrag till handikappade barn och kommunalt bostadsstöd åt handikappade.
Denna Web plats egendom tillhör Stiftelsen Ungdomens Väl. Kontakta: hysseberga@hysseberga.se