ToppBild

ToppBild

Start
Miljön
Ansökan

Stiftelsen Ungdomens väl


Stiftelsen


Stiftelsen är registrerad vid Länsstyrelsen i Stockholm och har till ändamål att arrangera sommarvistelse för barn på Hysseberga barnkoloni.Stiftelsens styrelse ska bestå av högst 15 ledamöter.
Högst 1 styrelsepost ska, efter överenskommelse, kunna erbjudas till 1 sponsor/finansiär, dock sammanlagt högst 3 poster.
Den styrelseledamot som även är medlem i Lions ska vara berättigad att erhålla ersättning för kostnader, dock ej för nedlagd tid eller tidsspillan.

GDPR, Klicka på bilden för att förstora textenDu som vill skänka en slant till vårt arbete

Bank giro 860-7483


Ordförande

Stig Lundqvist
Sutarvägen 4
815 45, Tierp
Mobil tel: 070-792 3444Styrelseledarmöter

Peter Hansson, Tierp
Mobil tel: 070 311 20 94

Inge Jansson, Tierp
Mobil tel: 073 805 09 86

Sören Lundkvist, Hållnäs
Mobil tel:070 217 70 89

Birgitta Forsén, Tierp
Mobil tel: 070 263 45 35 ​

Lotta Carlberg
Mobil tel:070 204 19 06
Denna Web plats egendom tillhör Stiftelsen Ungdomens Väl. Kontakta: hysseberga@hysseberga.se